דיור נתמך הרים

מערך הדיור המוגן הינו חולייה נוספת ברצף השירותים למען אוכלוסיית המתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים. במסגרת מערך הדיור המוגן מקבלי המטופלים שירותי תמיכה ברמות ליווי שונות בהתאם למצבם ולהתקדמותם בתהליך השיקום, שירותי הליווי ניתנים בבית המטופל או בדירות ייעודיות הנשכרות לשם כך על ידי הרשת. הדיור המוגן מהווה עבור מטופלינו את החוליה האחרונה בדרך לעצמאות מלאה בקהילה, ולפיכך נבנות תוכניות השיקום מתוך חתירה מתמדת לשילוב מלא בקהילה – בהתנהלות היומיומית במגורים ובתעסוקה.