ערכי היסוד שלנו

  • מקצועיות ומקצוענות איכותיות

  • מחויבות ואהבת המקצוע

  • אמונה, הגינות ומסירות

  • אהבת הזולת וכבוד הדדי

  • הבנה ופתיחות לשינוי

  • אנושיות ומשפחתיות

  • יעילות, אמינות ואחריות

  • הקשבה, סובלנות והתחשבות

  • נדיבות ונכונות לעזור