נפעל ונדאג תמיד להיות קבוצה מקצועית מובילה, מייעצת, מתכננת, מפתחת ומפעילת פנימיות, מרפאות, מרכזי יעוץ ושירותים איכותיים לאוכלוסייה צעירה בעלת צרכים מיוחדים.

נהיה תמיד גאים בעובדינו הכישרוניים, במתנדבינו הטובים ובמנהלני הנאמנים ונראה בהם את הנכס העיקרי בזכותו נבראת ומתחזקת הצלחתנו. נקפיד שמתוך רוח הארגון ומסורתו, נפעל תמיד לקדמם ברמה האישית, ברמת הצוות וברמה המקצועית ונדאג תמיד בהגינות וביושר למלוא זכויותיהם.

משימתנו המקצועית העיקרית השזורה בחזוננו וברוח הארגון, להשקיע תמיד מאמצים רבים ולהצליח ליצור לילדים, לנוער ולבוגרים, סביבה שיקומית וטיפולית, אוהבת, תומכת ומגוננת ואקלים הולם לרווחתם, לשיקומם וקידומם. להקנות להם תחושת ביטחון ושייכות תוך שיפור הדימוי העצמי ורצון עז להצליח וזאת במתקנים ובתנאים הנאים והמשופרים ביותר שנוכל להעמיד לשירותם.

נתחייב לפעול תמיד בנחישות גדולה ומתוך אמונה עמוקה בזכותו של כל אדם באשר הוא, לקבל את התמיכה וההשגחה שיובילוהו בהצלחה לאורך התהליך השיקומי ונפעל בנאמנות וברגישות, לשיפור מצבו והרגשתו של כל מטופל, תוך התחשבות ברצונותיו, יכולותיו וכוחותיו.
נקפיד ונעשה הכל בכישרון, ברצון ובהתלהבות, במטרה לקדם את המטופלים ולאפשר להם השתלבות מהירה והוגנת כאזרחים שווי זכויות בחברה ובקהילה.

למען מטופלינו ועובדינו ומתוך אחריות, נדיבות ורצון טוב, נשקוד תמיד לפתח בכל עת שיטות וכלים מתקדמים, הנשענים על ניסיון גדול ועל אהבת המקצוע, על חריצות ועל יצירתיות ומבוססים על תבונה מקצועית גדולה וידע אקדמי נרחב במיוחד.

צרו קשר

כל הזכויות שמורות © 2019 קבוצת גיא

בנייה MST

דילוג לתוכן