Date

סיור סליחות לילי בעיר העתיקה בירושלים

ביום חמישי האחרון הנערים של פנימיית רבדים יצאו לסיור סליחות לילי בעיר העתיקה בירושלים. הנערים עברו בנקודות מיוחדות בעלות משמעות רבה לדתות השונות ביניהן קבר דוד, שער ציון וסיימו בסליחות בכותל.
דרך מעניינת ומיוחדת לחוות את העיר.
חג שמח וגמר חתימה טובה!