Date

הכנת צוות וגיבוש בפנימיית אורנים

רגע לפני תחילת השנה החדשה בפנימיית האורנים התכנסנו כל צוות הכפר כמיטב המסורת לשלושה ימי היערכות שכללו למידה, היכרות והתנסות.
אנחנו מתחילים באורנים את השנה ברוח חיובית ובהתרגשות עצומה.
ולקינוח?
ערב צוות כפרי מיוחד במינו בחוף הים בהרצליה.
אנשי האורנים מוכנים ומוכנות לשנה החדשה!!