Date

במה מתבטא טיפול בטראומה מינית?

טיפול בטראומה מינית נדרש בעקבות טראומה נפשית ולעתים גם גופנית, אשר נוצרת בנסיבות של אירוע שלילי כלשהו, בעל אופי מיני. הטראומה באה לידי ביטוי לא רק תוך כדי האירוע עצמו (או אירועים חוזרים ונשנים אם זה המצב) ומסגרת הזמן הקצר שלאחר מכן. יש מקרים רבים, שבהם נותרת פגיעה נפשית לטווח ארוך – מצב של פוסט טראומה מינית ואז עשוי להידרש סיוע מקצועי של טיפול בטראומה מינית.

מצב מורכב, אשר מחייב טיפול רגיש

כאשר מדובר על פגיעה מינית, הדבר עשוי להתבטא כמו בכל פוסט טראומה במגוון רחב של תופעות. ברמה נפשית, זה יכול להיות למשל דיכאון וחרדות. ברמה ההתנהגותית, עשויים לראות רתיעה או הימנעות ממקומות ופעילויות, אשר מקושרים בזיכרון למקרים שהביאו לטראומה. כך שטראומה מינית מהווה במקרים כאלה הפרעה לחיי היום יום בדרכים מגוונות. באופן מיוחד, עבודה עם נוער בסיכון מחייבת מודעות לאתגרים הרבים שבפניהם ניצבת אוכלוסיה זו. מחד, ישנם סיכונים שנוער זה חשוף אליהם כיום. מאידך, יש בעברם בדרך כלל תקריות שליליות ומזיקות מסוגים שונים שכבר התרחשו, כולל הטראומות שהן גרמו.

סביבות עזר עבור טיפול בטראומה מינית   

פנימייה טיפולית היא מסגרת שמציעה טיפול, אשר משולב בחיים בפורמט של פנימייה. זה אומר שישנו מקום ייעודי ומוגן עבור נוער בסיכון, בו הם מקבלים מענה לכל צרכיהם. מגורים, לימודים, ארוחות, פעילויות פנאי – הכל מרוכז במקום אחד, לצד סיוע מקצועי מצוות שכולל בין השאר פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. הסיוע הוא גם פרטני וגם לכל החניכים כקבוצה.

בדרך לעצמאות

סביבות עזר עבור טיפול בטראומה מינית מגיעות למעשה במגוון אלטרנטיבות, בהתאם לצורך. בין המסגרת ה"סגורה" מאוד של חיי פנימייה לבין עצמאות מלאה, יש אפשרויות ביניים נוספות. למשל קהילה תומכת לנפגעי נפש, אשר מספקת פתרון מיוחד עבור נפגעי נפש שהם בגיל 18 ומעלה. זו היא מסגרת של אורח חיים עצמאי, עם ליווי ותמיכה מקצועיים. ברמה הטכנית, מדובר על הוסטל ו/או דירות. כמובן, טיפול בטראומה מינית

לא חייב להתבצע דווקא בסביבה כזו. במקרים רבים, חיים באופן רגיל, מקבלים סל שיקום, ומגיעים מדי פעם לפסיכולוגים עבור טיפולים, על פי הצורך.

מה כולל טיפול בטראומה מינית?

לצד סביבות עזר כאלה וטיפול תרופתי שעשוי להינתן, מרכז לטיפול בטראומה מינית יציע כמובן גם טיפולים מסוגים שונים. מה הם כוללים? עולם הפסיכולוגיה הוא עולם רחב מאוד והדבר מתבטא גם כאן. מה גם שטראומה מינית היא חלק מהנושא הרחב של פוסט טראומה. בכדי להמחיש את הדברים, אלה כמה דוגמאות להיבטים מרכזיים ואפשרויות שמוצעות עבור טיפול בטראומה מינית:

  • להשיג שינוי – לפני הכל, המטרה היא להשיג שינוי אשר יביא הקלה. לכן, ישנו עיסוק רב במחשבות, רגשות, רצונות ותפיסות (מבחינת אופן ראיית הדברים). זאת, גם מההיבט של מודעות להם וגם מההיבט המעשי של שינוי לטובה.
  • מאישי ועד קבוצתי – הטיפולים יכולים להינתן כטיפול אישי, זוגי או קבוצתי. כאשר הטיפול אישי, עשויה להיות יותר נכונות להיפתח וכמובן, ניתן לקבל את מלוא תשומת הלב. מאידך, בטיפול קבוצתי ישנו היבט חשוב של קבלת תמיכה מקהילה.
  • טיפולים שמתמקדים באינטראקציה עם הזולת – מאחר שטראומה מינית מביאה פעמים רבות לחוסר אמון בזולת ושיבושים באינטראקציה התקינה והטבעית עם הסביבה.
  • טיפול באמצעות ספרות (טיפול ביבליותרפי) – אם זה קריאה או כתיבה, של טקסטים שיש להם השלכה כלשהי למקרה או לשינוי שמעוניינים להשיג.
  • הפעלת הגוף והנפש – בספורט או תרגילי נשימה מרגיעים, באופן שמשפר את מצב הרוח הכללי ומצמצם לחץ וחרדה.