Date

מסיבת סיום קומונה ט' בפנימיית האורנים

עכשיו אפשר להגיד שהשנה נגמרה !!
מסיבת סיום קומונה ט' בפנימיית האורנים.
קומונה ט' היקרה, תודה על מה שהייתם בעבור הכפר השנה, אוהבים אתכם מאוד!!